UAB CARNETA vertybės:

• Tikslumas - mes esame pasirengę surasti geriausią sprendimo variantą kiekvienam klientui individualiai.
• Lankstumas - nėra tokio krovinio, kurio nesugebėtume pervežti! Esame lankstūs teikdami ir priimdami
   pasiūlymus, atlikdami darbus bei vykdydami įsipareigojimus.
• Atvirumas - esame atviri jūsų mintims bei idėjoms, nes tai yra pagrindas ilgalaikiam įmonės vystymuisi,
   bendram naujų galimybių ieškojimui bei tobulėjimui.
• Pareigingumas - esame atsakingi už priimtus sprendimus ir pareigingai vykdome savo įsipareigojimus.
• Pagarba žmogui bei aplinkai – tiktai gerbdami žmones bei aplinką pasieksime pilnavertį rezultatą.

Pateikti užsakymą
Carneta 2011®